Voorzitter

VOORZITTER (aspirant bestuursfunctie)
(ca. 30 uur per maand)

Taken:

Is als bestuurslid medeverantwoordelijk voor beleidsbepaling en geeft uitvoering aan het vastgestelde beleid.
Geeft leiding aan de bestuursvergaderingen van Amivedi, zorgt voor goede onderlinge samenwerking, en neemt eindbeslissing bij eventueel staken van stemmen.
Zorgt voor goede taakverdeling en onderlinge vervanging in het bestuur.
Is zowel voor individuele bestuursleden als voor het bestuur als geheel ondersteunend en adviserend bij problemen.
Ontwikkelt visie en initieert in voorkomend geval specifieke acties samen met het bestuur, zowel binnen als buiten Amivedi.
Anticipeert op vragen, behoeften en ontwikkelingen binnen en buiten Amivedi.
Waarborgt de continuïteit binnen het bestuur, stelt samen met de secretaris de agenda op voor bestuursvergaderingen, en is eindverantwoordelijk voor die agenda.

Kennis en vaardigheden:

Diplomatiek en weet mensen te stimuleren door een ieders inbreng te waarderen en niet te veel formeel gezag uit te oefenen.
Discreet, in staat met spanning en met ‘lastige mensen’ om te gaan, en oplossingsgericht, zelfstandig in de functie uitoefening, zonder voortdurend op anderen te hoeven terugvallen.
In staat om te werken in situaties zonder scherp omlijnde grenzen en om zich, gezien de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het gemeenschappelijk resultaat, te identificeren met deelterreinen binnen en buiten Amivedi.

Kwalificaties:

Aantoonbare ervaring met - of potentie voor - het besturen van middelgrote organisaties.
Bekendheid met de specifieke kenmerken van vrijwilligersorganisaties.
Hoger werk- en denkniveau.
Mobiel binnen geheel Nederland.
Bekend met moderne communicatiemiddelen en -systemen.
Creatief en oplossingsgericht.

Wat bieden wij?:

Een leuke, uitdagende taak binnen onze vrijwilligersorganisatie met veel vrijheid.
Een uitstekende kans om ervaring op te doen en je te ontplooien in een unieke organisatie met een geheel eigen cultuur.
Een vaste maandelijkse tegemoetkoming in de kosten.

Vrijwilligers worden niet betaald voor hun werkzaamheden. Wel worden onkosten vergoed.
Heb je belangstelling? Stuur je cv en motivatie waarom jij de juiste kandidaat bent voor deze functie naar voorzitter@amivedi.com

Een verklaring omtrent gedrag dient overlegd te worden. Wil je meer weten? Vraag dan de functiebeschrijving.