Privacyreglement

Stichting AMIVEDI (verder AMIVEDI) verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en bankrekeningnummer) van de melders van gevonden en vermiste huisdieren, van haar donateurs en haar andere relaties alsmede van haar vrijwilligers voor zover nodig ter uitvoering van haar doelstelling en de verwerking van eenmalige of periodieke donaties. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om onze relaties te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. In dit privacyreglement leggen we uit waarom en op welke manier we die persoonsgegevens verwerken.

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
AMIVEDI verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam (voor- en achternaam), adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, betaalgegevens, IP-adres, social ID, cookie ID (zie hierna onder 7. Cookies)

2. Waarom verwerken wij die persoonsgegevens? 
Er zijn verschillende redenen waarom AMIVEDI persoonsgegevens verwerkt:

2.1 Wettelijke verplichtingen: Voor de belastingdienst dienen wij in sommige gevallen gegevens te verwerken.

2.2 Administratie meldingen, donateursadministratie en coördinatie vrijwilligers:
We houden gegevens bij in onze administratie van meldingen van vermiste en gevonden huisdieren. Daarnaast houden we gegevens bij in onze donateursadministratie. Zo kunnen we de melders en donateurs bereiken en van informatie voorzien. We verwerken gegevens van onze vrijwilligers om deze activiteiten zo goed mogelijk te laten verlopen.

2.3 Fondsenwerving
AMIVEDI heeft als doel het herenigen van vermiste huisdieren met hun baasjes. Om dit mogelijk te maken, doen wij aan fondsenwerving en het werven en coördineren van vrijwilligers. Wij maken hierbij ook gebruik van social media om op het juiste moment de meest relevante advertenties te plaatsen. 

2.4 Nieuwsbrieven 
Je kunt je aanmelden en afmelden voor onze nieuwsbrief. Bij elke mail krijg je de mogelijkheid om je uit schrijven.  

2.5 Verbetering dienstverlening
Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt ook om onze informatievoorziening te verbeteren. Zo kunnen we het klikgedrag bekijken en zo bepalen hoe we de effectiviteit van onze site kunnen optimaliseren.

3. Rechten van betrokkenen:
Iedere betrokkene onder de AVG heeft de volgende rechten. We streven ernaar om deze rechten te allen tijde te waarborgen.

  • Recht op informatie en inzage: je kan op aanvraag inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. Daarbij kunnen we je ook vertellen waarom we dat doen.
  • Recht om vergeten te worden: je kan ons vragen om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen. Indien er andere doeleinden zijn waarvoor we rechtmatig je gegevens verwerken, kan het zijn dat we ze voor dat doel nog wel (tijdelijk) verwerken.
  • Recht om te wijzigen: indien wij verkeerde gegevens van je hebben, kan je deze laten wijzigen. Dit kan via dit formulier
  • Beperking: als je van mening bent dat wij jouw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, kan je dit kenbaar maken. We zullen deze verwerking dan binnen redelijke termijn beperken
  • Bezwaar: je kan bezwaar maken tegen het verwerken van je gegevens.
  • Overdraagbaarheid: je hebt de mogelijkheid om op aanvraag je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Indien je dit wenst, neem dan contact op via dit formulier

Toestemming intrekken:
Je toestemming intrekken voor bijvoorbeeld het ontvangen van de Nieuwsbrief, kan in elke nieuwsbrief. Afhankelijk van het moment van intrekken, zal je geen nieuwsbrief van ons meer ontvangen. Zijn er andere gegevens op grond van toestemming verwerkt door ons? Dan kan je deze toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via dit formulier

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
Ben je van mening dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? We helpen je graag, neem contact op met het secretariaat.

Je kan ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

4. Bewaartermijnen
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

5. Grondslagen van de verwerkingen
AMIVEDI heeft verschillende grondslagen om gegevens rechtmatig te verwerken. Zo kan dit voortvloeien uit een wettelijke plicht, of uit het uitvoeren van een overeenkomst (lidmaatschap, collecteren, vrijwilligerswerk). De meeste gegevens verwerken we op grond van het gerechtvaardigd belang van AMIVEDI. In onze statuten zijn onze doelstellingen en afgeleide doelstellingen bepaald, waarin communicatie en fondsenwerving zijn inbegrepen, net als het coördineren van vrijwilligers. Bepaalde gegevens verwerken we met jouw toestemming, bijvoorbeeld bij cookies.

6. AMIVEDI en derden
AMIVEDI werkt soms samen met andere partijen om onze doelstellingen te bereiken. Dit kunnen telemarketingbureaus zijn, maar ook online dienstverleners. Dit gebeurt enkel in opdracht van AMIVEDI en conform de geldende wetten en afspraken.

Het is ook mogelijk dat we wettelijk verplicht zijn jouw gegevens te delen met derden, zoals de belastingdienst.

7. Cookie-statement
Als je onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om je aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina's, de vorige internetsites die bezocht werden en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina's te verbeteren en deze website beter op gebruikerswensen aan te passen. Dit gebeurt door zogenaamde 'cookies'. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar je internetbrowser wordt gestuurd.

De volgende websites plaatsen cookies of soortgelijke technieken:

 Op deze websites kun je toestemming geven voor het plaatsen van deze cookies. Bekijk hieronder welke (verschillende) cookies geplaatst worden op onze websites.

Uitgever

Doel

Loopt af

Soort

Facebook

Facebook pixel gebruikt door Facebook voor advertentiedoeleinden (targeting, volgen verkeer tussen website en Facebook, metingen advertenties)

90 dagen

Tracking/

Advertenties

Google Analytics

Het bijhouden van de bezoekersstatistieken van gebruikers. De cookie blijft slechts 1 minuut actief.

Max 2 jaar

Functioneel

Hotjar

Cookies voor het meten van klik- en scrollgedrag bezoekers.

Even lang als de bezoekerssessie

Functioneel

Amivedi.nl

Een anti-diefstal token. Het zorgt ervoor dat formulieren veilig verzonden kunnen worden vanaf de website en dat er niet van buitenaf gebruik gemaakt kan worden van de formulieren.

Einde browser sessie

Functioneel

Addthis

Het delen van content via social media en andere diensten (mail) mogelijk maken

1 maand

Functioneel

 

8. Verwijderen cookies
Cookies kun je ook verwijderen. Dit is het meest eenvoudig via je browser. Hieronder zie je per browser een link naar de wijze waarop je cookies kunt verwijderen:

 

9. Links met andere websites
De websites van AMIVEDI bevatten mogelijk links naar externe internetpagina's. AMIVEDI is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarvan op deze website een link is opgenomen, of van internetpagina's waarbij een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie- en Privacy-Statements zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.


10. Gebruik van websites van AMIVEDI
Links naar de website van AMIVEDI zijn slechts toegestaan als deze gebruikt worden ter ondersteuning van onze standpunten en ons werk. Voor elke andere wijze van gebruik is vooraf schriftelijk toestemming nodig. Toestemming kan worden gevraagd door een e-mail te sturen naar secretariaat@AMIVEDI.com . We streven naar beantwoording binnen vijf werkdagen. Hyperlinks moeten de bezoeker rechtstreeks leiden naar de context waarin AMIVEDI haar content aanbiedt. Het overnemen van informatie, framing, herpublicatie, bewerking of het toevoegen van informatie is niet toegestaan.  


11. Wijziging van privacystatement
De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door AMIVEDI te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze op deze website zijn gepubliceerd.

 

Vestigingsadres, Inschrijvingsnummer KvK
Vestigingsadres:

Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam: Stichting Amivedi, Oranje Nassaustraat 33, 1611 EA Bovenkarspel.

Inschrijvingsnummer K.v.K.: 44119609. 

 

Datum 21 januari 2021