Stichting Amivedi en ANBI

Stichting Amivedi staat aangemerkt als ANBI: Algemeen Nut Beoogde Instelling. Dit betekent dat schenkingen en legaten niet fiscaal belast worden.

Naam van de instelling: Stichting Amivedi
RSIN of het fiscaal nummer: 8017.22.470
Contactgegevens
Amivedi Nederland, Postbus 53018, 2505 AA Den Haag
Telefoonnummer: 0880064644
E-mail: secretariaat@amivedi.com

Kamer van Koophandel te ’s Gravenhage, nummer 411.498.19 en statutair gevestigd te Amsterdam

Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden
Voorzitter – Antoine Lelieveld
Secretaris – Yolande Schotel
Penningmeester – Jan Bart Eijsink
2e penningmeester – Beer Beekman
Communicatie en PR – Yvonne den Herder
Algemeen bestuurslid – Ilonka Voorn
Landelijk coördinator – Rosemarie van der Vegte

Doelstellingen volgens regelgeving van de instelling
Het bevorderen van het welzijn van huisdieren in relatie tot de eigenaar – en – het terecht brengen van vermiste en gevonden dieren d.m.v. het kosteloos registreren van deze huisdieren.

Het beleidsplan
Het beleidsplan van Stichting Amivedi voor de jaren 2016-2018 [Download]

Het beloningsbeleid
Stichting Amivedi bestaat geheel uit onbezoldigde vrijwilligers en bestuursleden

Jaarverslag 2016
De (concept) jaarrekening 2016 van Stichting Amivedi [Download]

Jaarverslag 2015
De jaarrekening 2015 van Stichting Amivedi [Download]

Jaarverslag 2014
De jaarrekening 2014 van Stichting Amivedi [Download]

Jaarverslag 2013
Het financiële jaarverslag Amivedi over 2013 [Download]

Jaarverslag 2012
Het financiële jaarverslag Amivedi over 2012 [Download]

Dierendag2017

Steun ons

Stichting Amivedi is een vrijwilligers- organisatie die zich inzet voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland dmv de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthousiaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenartsen, dieren- ambulances en dierenasielen wat er voor zorgt dat vele huisdieren weer thuiskomen!

Wat kunt u doen? Steun ons, word donateur of vrijwilliger en deel uw verhaal! Alleen op die manier kunnen wij vermiste en gevonden huisdieren gratis blijven registreren en er voor zorgen dat ze zo snel mogelijk weer veilig thuiskomen.


Steun ons