Stichting Amivedi en ANBI

Stichting Amivedi staat aangemerkt als ANBI: Algemeen Nut Beoogde Instelling. Dit betekent dat schenkingen en legaten niet fiscaal belast worden.

Naam van de instelling: Stichting Amivedi
RSIN of het fiscaal nummer: 8017.22.470
Contactgegevens
Amivedi Nederland, Postbus 53018, 2505 AA Den Haag
Telefoonnummer: 0880064644
E-mail: secretariaat@amivedi.com

Kamer van Koophandel te ’s Gravenhage, nummer 411.498.19 en statutair gevestigd te Amsterdam

Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden
Voorzitter – Antoine Lelieveld
Secretaris – Yolande Schotel
Penningmeester – Jan Bart Eijsink
2e penningmeester – Beer Beekman
Communicatie en PR – Yvonne den Herder
Algemeen bestuurslid – Ilonka Voorn
Landelijk coördinator – Rosemarie van der Vegte

Doelstellingen volgens regelgeving van de instelling
Het bevorderen van het welzijn van huisdieren in relatie tot de eigenaar – en – het terecht brengen van vermiste en gevonden dieren d.m.v. het kosteloos registreren van deze huisdieren.

Het beleidsplan
Het beleidsplan van Stichting Amivedi voor de jaren 2016-2018 [Download]

Het beloningsbeleid
Stichting Amivedi bestaat geheel uit onbezoldigde vrijwilligers en bestuursleden

Jaarverslag 2016
De (concept) jaarrekening 2016 van Stichting Amivedi [Download]

Jaarverslag 2015
De jaarrekening 2015 van Stichting Amivedi [Download]

Jaarverslag 2014
De jaarrekening 2014 van Stichting Amivedi [Download]

Jaarverslag 2013
Het financiële jaarverslag Amivedi over 2013 [Download]

Jaarverslag 2012
Het financiële jaarverslag Amivedi over 2012 [Download]