Stichting Amivedi en ANBI

Stichting Amivedi staat aangemerkt als ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat schenkingen en legaten niet fiscaal belast worden.

 

Naam van de instelling: Stichting Amivedi
RSIN of het fiscaal nummer: 8017.22.470
Contactgegevens:
Amivedi Nederland, Postbus 53018, 2505 AA Den Haag
Telefoonnummer: 088-0064644
E-mail: secretariaat@amivedi.com
Bankrekening: NL77 INGB 0000 2651 90

 

Kamer van Koophandel te Bovenkarspel, nummer 41149609 en statutair gevestigd te Amsterdam

Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden:
Voorzitter – Hans Alfons
Secretaris – Sonja Audiffred
Penningmeester – Sander Etman
Coördinator automatisering – René Bosch
Landelijk coördinator - (vacant)
Coördinator PR & Communicatie - Sigrid Bunnik

Organigram:
Het organigram van het bestuur van Stichting Amivedi [Download]

 

Doelstellingen volgens regelgeving van de instelling:
Het bevorderen van het welzijn van huisdieren in relatie tot de eigenaar – en – het terechtbrengen van vermiste en gevonden dieren d.m.v. het kosteloos registreren van deze huisdieren.

 

Het standaardformulier publicatieplicht:
Het standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen [Download]

Het meerjarenplan:
Het meerjarenplan van Stichting Amivedi voor de jaren 2019-2021 [Download]

Het beloningsbeleid:
Stichting Amivedi bestaat geheel uit onbezoldigde vrijwilligers en bestuursleden

 

Jaarverslag 2023:
De jaarrekening 2023 van Stichting Amivedi [Download]

Jaarverslag 2022:
De jaarrekening 2022 van Stichting Amivedi [Download]

Jaarverslag 2021:
De jaarrekening 2021 van Stichting Amivedi [Download]

Jaarverslag 2020:
De jaarrekening 2020 van Stichting Amivedi [Download]

Jaarverslag 2019:
De jaarrekening 2019 van Stichting Amivedi [Download]