Gebruikersvoorwaarden

Amivedi verzoekt u om onderstaande gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u gebruik maakt van de website.

 

Algemeen
Deze website wordt beheerd door Stichting Amivedi, geregistreerd onder fiscaalnummer 8017.22.470 en statutair gevestigd te Amsterdam. Op deze website wordt met de aanduidingen "wij", "ons" en "onze" Stichting Amivedi bedoeld. Amivedi biedt u als gebruiker van deze website alle tools, diensten en beschikbare informatie aan op voorwaarde dat u alle daarop vermelde bepalingen, voorwaarden, reglementen en opschriften aanvaardt. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met onze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat verzoeken wij u deze website niet te gebruiken.

 

Juistheid en volledigheid van informatie
Stichting Amivedi is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuiste, onvolledige en niet actuele informatie. Hoewel de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, sluit Amivedi elke vorm van aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct of indirect, op enigerlei wijze ontstaan door en/of het voortvloeien uit uw gebruik van de website. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van de website te allen tijde te wijzigen, maar we zijn niet verplicht informatie op de website te actualiseren.

 

Aan de site gekoppelde sites
De website kan verwijzingen bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van onze site (denk aan hyperlinks). Dit betekent echter niet dat Stichting Amivedi verbonden is aan deze site of de beheerders ervan. Amivedi is daarom niet verantwoordelijk voor deze en andere sites.

 

Intellectuele eigendomsrechten
Tenzij anders vermeld zijn grafische voorstellingen, afbeeldingen, knoppen en teksten exclusief eigendom van Stichting Amivedi. Het is verboden deze onderdelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te gebruiken.