Kat Chippen

Chipplicht voor katten

20-01-2023

Op 19 januari j.l. heeft de minister van LNV aangegeven een chipplicht voor katten in te voeren. Deze maatregel kan helpen bij het sneller en vaker herenigen van vermiste en gevonden katten. 80% van onze meldingen in 2022 waren katten. Bij vermiste honden hebben wij een groot oplossingspercentage dankzij de chip. Wanneer en hoe het e.e.a. uitgevoerd gaat worden is nog onbekend, als uw huisdier nog niet gechipt is, dan hoeft u natuurlijk niet te wachten op de wet.