using BasicOrange.Extensions

Welke dieren mogen in Nederland als huisdier gehouden worden?

Niet alle dieren zijn geschikt als huisdier. Sommige dieren kunnen ziektes overdragen of zijn gevaarlijk. Soms kan een dier niet gehouden worden omdat het dierenwelzijn dan in gevaar komt. De overheid heeft in kaart gebracht welke huisdieren geschikt zijn en welke verboden zijn.

Verboden huisdieren