Secretaris

Secretaris
(bestuursfunctie, ca. 40 uur per maand)

Taken:
 →  

Is verantwoordelijk voor de voorbereiding (organisatie, uitnodigingen, logistiek) en de notulering van de bestuursvergaderingen.

 → 
Stelt samen met de voorzitter de agenda van de bestuursvergaderingen op.

 →  
Bewaakt alle afspraken die in de bestuursvergadering zijn gemaakt en spreekt tussentijds zo nodig de bestuursleden daarop aan.

 →  

Is primair verantwoordelijk voor de interne communicatie (mailings, nieuwsbrieven) binnen Amivedi en externe partijen buiten Amivedi.

 →  
Neemt als lid van het bestuur deel aan bestuursvergaderingen (ca. 8 vergaderingen per jaar) en is medeverantwoordelijk voor beleidsbepaling en -uitvoering.


 
Profiel:

 →  

HBO denkniveau

 →  
Is bovengemiddeld en aantoonbaar communicatief vaardig  (verbaal en schriftelijk)

 →  
Is volhardend en stressbestendig in de functie-uitoefening


 
Kwalificaties:

 →  

Aantoonbare ervaring met - of potentie voor het voeren van een secretariaat van middelgrote organisaties

 →  
Planmatig en praktisch ingesteld

 →  
Zelfstandig in de functie uitoefening, zonder voortdurend op anderen te hoeven terugvallen

 →  

Mobiel binnen geheel Nederland

 →  
Vaardig met moderne communicatiemiddelen- en systemen als internet en tekstverwerking


           
Vrijwilligers worden niet betaald voor hun werkzaamheden. Wel worden onkosten vergoed.
Heb je belangstelling? Stuur je cv en motivatie waarom jij de juiste kandidaat bent voor deze functie naar vrijwilliger@amivedi.com

Wil je meer weten? Vraag dan de functiebeschrijving.