Privacy

Verwerken van persoonsgegevens
Amivedi is een vrijwilligersorganisatie die zich middels digitale registratie inzet voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Is uw huisdier vermist of heeft u een huisdier gevonden dan kunt u dat melden bij Amivedi. Dit kan telefonisch, per e-mail of direct op onze site. Wij registreren alle gegevens/kenmerken van het vermiste of gevonden dier en alle kenmerken van de locatie van vermissing/vindplaats. Daarnaast vermelden wij de gebruikelijke contactgegevens van de eigenaar of vinder, zodat bij vondst adequaat contact opgenomen kan worden. Dit betreft de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens en telefoonnummer. De gegevens van het dier worden op onze website openbaar geplaatst zodat er zoveel mogelijk kenbaar gemaakt kan worden dat het desbetreffende dier vermist c.q. gevonden is, inclusief locatie van vermissing/gevonden. Dit om vermiste en gevonden huisdieren zo snel mogelijk aan hun eigenaar te kunnen koppelen. De contactgegevens van de eigenaar/vinder worden nooit openbaar gemaakt. Wel worden de contactgegevens door onze eigen vrijwilligers gebruikt om contact te leggen met de eigenaar/vinder indien er een mogelijke match is. Onze vrijwilliger zal dan de contactgegevens van de eigenaar respectievelijk vinder delen met de persoon (eigenaar/vinder) c.q instantie (dierenasiel, -arts of -ambulance) met als enige doel om eigenaar en vinder met elkaar in contact te brengen. Tot slot gebruiken wij de adresgegevens van de eigenaar om een felicitatiebrief te sturen wanneer het dier weer terecht is. Daarnaast kunt u toestemming geven aan Amivedi om u nieuwsbrieven te sturen.

Verstrekking aan derden
Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Amivedi gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Amivedi sluit met deze bewerkers een bewerkersovereenkomst. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven. Deze derden partijen zijn: Mailplus en Basic Orange. Wanneer het noodzakelijk is in het belang van het dier worden er ook gegevens gedeeld met dierenpartijen, zoals: dierenambulances, dierenartsen, dierenasiels en de dierenbescherming. Met al deze partijen is nog geen bewerkersovereenkomst afgesloten, maar hier wordt aan gewerkt.

Gebruik foto’s
Door het ter beschikking stellen van foto’s van uw huisdier of het door u gevonden dier geeft u Stichting Amivedi toestemming voor het gebruik van foto’s waarop het huisdier herkenbaar in beeld is. Dit betekent dat Stichting Amivedi de foto’s kan publiceren of op een andere manier openbaar maken en dat u geen beroep doet op uw eigendomsrecht of kosten aan ons berekent. Deze toestemming geldt alleen voor het gebruik van de foto’s door Stichting Amivedi, tot drie jaar na de datum van de plaatsing van de melding. De foto’s komen in de databank van Stichting Amivedi. Wij gebruiken alleen foto's om aandacht te vragen voor uw vermiste of het gevonden huisdier, met als doel het dier zo snel mogelijk terug te brengen bij de eigenaar. Deze foto’s kunnen gedeeld worden op de sociale media (Facebook, Twitter etc.) van Stichting Amivedi en met andere diereninstanties die een rol spelen in het veilig thuisbrengen van het huisdier.

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?
Ja, uw gegevens worden adequaat en passend beveiligd conform de eisen in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Via deze website kunnen de volgende soorten cookies geplaatst worden:

A. Functionele cookies
Deze cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Bijvoorbeeld om te onthouden dat u ingelogd bent, bepaalde pagina’s reeds bekeken hebt, meegedaan hebt aan een poll of om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden. Deze cookies zijn anoniem.

B. Cookies voor website-analyse
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van een cookie om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Met Google Analytics is een bewerkersovereenkomst met afgesloten. Daarnaast is uw IP-adres anoniem. Uw gegevens worden niet gedeeld met Google. 

C. Overige cookies
Deze website kan mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken (via Addthis) als Facebook.com of Twitter.com. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op uw computer plaatsen om bij te houden welke informatie gedeeld is. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en vervallen na een maand.

Uitzetten en verwijderen van cookies?
Alle browsers bieden de mogelijkheid om in de instellingen of opties aan te geven in hoeverre u cookies toestaat. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. Via uw browser kunt u ook de huidige cookies op uw computer bekijken en eventueel verwijderen.

Vragen over privacy?
U heeft te allen tijde het recht om aanpassing of verwijdering van uw gegevens te vragen, aan welk verzoek Amivedi redelijkerwijs gevolg zal geven. Hiervoor kunt u contact met Amivedi opnemen via onderstaande contactgegevens. Wij willen u vragen dit verzoek zoveel mogelijk te specificeren, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Indien u vragen of opmerkingen heeft betreffende het privacybeleid, dan kunt u deze ook richten aan onderstaand adres.

Contactgegevens Amivedi
webmaster@amivedi.com

Wijziging van dit privacy statement
Amivedi behoudt zich het recht voor om te allen tijde dit privacy statement te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig op wijzigingen te controleren. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 25-05-2018