Superblij.

Jelle2

Na vier stressvolle dagen en nachten om het gemis van dove kater Jelle, die nooit in de boze buitenwereld komt, konden we opgelucht ademhalen. Jelle had zelf de weg terug gevonden!

Overal hingen duidelijke posters van Amivedi en hadden we in de huizen briefjes van Amivedi door de deur gedaan, zodat iedereen ons kon tippen als ze hem zagen.

Nu konden we gelukkig alles weer verwijderen, maar dat Amivedi goede hulp biedt bij vermissingen staat buiten kijf!