Toegestane en verboden huisdieren

Welke dieren mogen in Nederland als huisdier gehouden worden?

Niet alle dieren zijn geschikt als huisdier. Sommige dieren kunnen ziektes overdragen of zijn gevaarlijk. Ook kan het zijn dat een dier niet gehouden kan worden omdat het dierenwelzijn dan in gevaar komt.

Huisdierenlijst: geschikt als huisdier
De Rijksoverheid heeft een lijst gemaakt (positieflijst aangewezen diersoorten) waarop zoogdieren staan die geschikt zijn om als huisdier te houden. Op de positieflijst staan veel gehouden huisdieren zoals de hond, de kat, de fret en de zwarte rat. Voor alle gehouden dieren gelden regels voor huisvesting en verzorging. Deze regels staan in het Besluit houders van dieren.

Er is ook een lijst waarop dieren staan die niet zijn toegestaan als huisdier. Op deze zwarte lijst staan bijvoorbeeld dieren die niet geschikt zijn om gehouden te worden als huisdier, omdat:
- ze gevaarlijk kunnen zijn voor de omgeving;
- een grote kans bestaat op problemen bij het dier zelf.

U mag alleen diersoorten houden die op de positieflijst worden genoemd.

Voor eigenaren van een huisdier dat niet meer is toegestaan komt een overgangsregeling. Zij mogen het dier houden totdat het overlijdt. Fokken met deze dieren is verboden. Er is een registratieverplichting voor dieren die op basis van deze overgangsregeling worden gehouden. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, de politie en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit houden toezicht op de registratie.

Onder strikte voorwaarden is een ontheffing van het verbod mogelijk. De (aspirant-) eigenaar van een verboden dier moet kunnen aantonen dat hij over voldoende specialistische kennis en vaardigheden beschikt om de betreffende diersoort te verzorgen. De eigenaar moet aantonen dat het dier op een geschikte manier gehouden kan worden. Hierbij is het vooral van belang dat het dier natuurlijk gedrag kan blijven vertonen. Gevaar voor mensen moet tot een minimum worden beperkt.

Wilt u een vermist verboden dier aanmelden, vul dan uw registratie- of ontheffingsnummer in bij het veld opmerkingen.

Heeft u een verboden dier gevonden, dan kunt u deze aanmelden, zonder dat u een registratienummer of ontheffingsnummer hoeft in te vullen. Het is immers bij u niet bekend of het dier geregistreerd staat.

www.rijksoverheid.nl