PR & Communicatie coördinator

PR & Communicatie coördinator

(Bestuursfunctie, ca. 40 uur per maand)

 

TAKEN

→   Is hoofdelijk verantwoordelijk voor PR en Communicatie beleidsbepaling en uitvoering en geeft uitvoering aan het vastgestelde beleid.
→ 
Dient de andere bestuursleden - dan wel het voltallige bestuur - gevraagd en ongevraagd van advies over alle zaken die Amivedi betreffen.
→  
Fungeert als klankbord voor de bestuursleden en vrijwilligers van Amivedi.
→  
Ondersteunt activiteiten m.b.t. onze doelgroepen: eigen vrijwilligers, melders,  samenwerkende organisaties, media en donateurs.

Neemt als lid van het bestuur deel aan bestuursvergaderingen (ca. 8 per jaar) en is mede verantwoordelijk voor beleidsbepaling en –uitvoering.

PROFIEL

De Coördinator PR en Communicatie:

→   heeft ervaring/opleiding in PR en Communicatie.
→ 
is communicatief vaardig en accuraat, in woord en geschrift.
→  
heeft een hbo werk- en denkniveau.
→  
is flexibel.
→  kan zelfstandig een oordeel vormen en (complexe) situaties analyseren.

    

KWALIFICATIES

→   Tactisch en diplomatiek.
→ 
Enthousiast.
→  
Bekendheid met of geïnteresseerd in de specifieke kenmerken van vrijwilligersorganisaties..
→  
Mobiel binnen geheel Nederland.

           
Vrijwilligers worden niet betaald voor hun werkzaamheden. Wel worden onkosten vergoed.

Heeft u belangstelling? Stuur uw cv en motivatie waarom u de juiste kandidaat bent voor deze functie naar vrijwilliger@amivedi.com

Een verklaring omtrent gedrag dient overlegd te worden. Wil je meer weten? Vraag dan de functiebeschrijving.