Penningmeester

Penningmeester
(aspirant bestuursfunctie, ca. 40 uur per maand)

Taken:
→   Is als bestuurslid medeverantwoordelijk voor beleidsbepaling en –uitvoering.
→ 
Verricht betalingen namens de stichting resp. is verantwoordelijk voor goedkeuring daarvan.  Ontvangt inkomsten (donaties, legaten).
→  
Verzorgt de financiële administratie van de stichting en is daarvoor verantwoording verschuldigd aan de bestuursvergadering, en zorgt voor een goedkeurende accountantsverklaring.
→  
Is verantwoordelijk voor de donateursadministratie.

Stelt de balans, begroting en resultatenrekening op.

Neemt als lid van het bestuur deel aan bestuursvergaderingen (ca. 8 vergaderingen per jaar).


Profiel:
→   Goed onderlegd op financieel-economisch terrein en draagt gedegen kennis van (geautomatiseerde) financiële administratie.
→  
Accuraat, uiterst betrouwbaar, gestructureerd en zelfstandig, en levert consistent hoge kwaliteit op financieel gebied.

 
Kwalificaties:
→   Aantoonbare ervaring met het voeren van bedrijfsvoering c.q. financiële activiteiten binnen middelgrote organisaties.
→  
Bekendheid met de specifieke kenmerken van vrijwilligersorganisaties.
→  
Hoger werk- en denkniveau.
→  
Mobiel binnen geheel Nederland.

 

Wat bieden wij?:

 →    Een leuke, uitdagende taak binnen onze vrijwilligersorganisatie met veel vrijheid.
 →   Een uitstekende kans om ervaring op te doen en je te ontplooien in een unieke organisatie met een geheel eigen cultuur.
 →    Een vaste maandelijkse tegemoetkoming in de kosten.


           
Vrijwilligers worden niet betaald voor hun werkzaamheden. Wel worden onkosten vergoed.

Heeft u belangstelling? Stuur uw cv en motivatie waarom u de juiste kandidaat bent voor deze functie naar vrijwilliger@amivedi.com

Een Verklaring Omtrent Gedrag, met als screeningsprofiel “geld” dient overlegd te worden en wij vragen naar referenties. Wilt u meer weten? Vraag dan de functiebeschrijving.