Coördinator automatisering

COÖRDINATOR  AUTOMATISERING (bestuursfunctie)

(ca. 40 uur per maand)

Taken:

- is als bestuurslid mede verantwoordelijk voor beleidsbepaling en -uitvoering en geeft uitvoering aan het vastgestelde beleid
- fungeert als opdrachtgever voor de automatiseerder(s) waarmede Amivedi een contract heeft.
- is verantwoordelijk voor goede invulling van de functie ‘webmaster’.
- is ervoor verantwoordelijk dat de website operationeel is
- neemt, indien noodzakelijk of gewenst, actie indien andere websites worden aangetroffen waarop exclusief intellectueel eigendom van Amivedi  gebruikt wordt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
- is verantwoordelijk voor verdere ontwikkeling van de website en voor het beheer daarvan (pakt daartoe ook signalen van meldpunten en gebruikers op).
- is verantwoordelijk voor het bijbehorende (technisch) databeheer.
- is operationeel verantwoordelijk voor alle verdere automatiseringsaangelegenheden binnen Amivedi.
- is verantwoordelijk voor koppelingen met andere (externe) databanken en sociale media.

 Profiel:

- heeft aantoonbare kennis van en ervaring met automatiseringsaangelegenheden binnen organisaties en is communicatief vaardig.
- heeft aantoonbare ervaring met aansturing van mensen in een (vrijwilligers)organisatie.
- is volhardend en stressbestendig in de functie-uitoefening.

 Kwalificaties:

- tactisch en diplomatiek.
- hbo denk- en werkniveau.
- creatief en kan buiten de box denken en nieuwe ideeën aandragen.
- bovengemiddelde vaardigheid in databeheer.
- bekendheid met en inzicht in verschillende besturingssystemen.
- bekendheid met de specifieke kenmerken van vrijwilligersorganisaties.
- mobiel binnen geheel Nederland.

Vrijwilligers worden niet betaald voor hun werkzaamheden. Wel worden onkosten vergoed.

Heb je belangstelling? Stuur je cv en motivatie waarom jij de juiste kandidaat bent voor deze functie naar vrijwilliger@amivedi.com

Een verklaring omtrent gedrag, dient overlegd te worden. Wil je meer weten? Vraag dan de functiebeschrijving.