2de Penningmeester

2de PENNINGMEESTER (bestuursfunctie)

(ca. 40 uur per maand)

 Taken:

- Is als bestuurslid mede verantwoordelijk voor beleidsbepaling en uitvoering en geeft 
  uitvoering aan het vastgestelde beleid.
- Verricht betalingen namens de stichting resp. is verantwoordelijk voor goedkeuring
  daarvan (declaraties van medewerkers, promotiemateriaal en drukwerk) en ontvangt
  inkomsten (donaties, sponsorgelden, subsidies, beleggingen).
- Is verantwoordelijk voor controle, (sub)administratie en uitbetaling van de declaraties     
  van de vrijwilligers.
- Is eerste vervanger van de penningmeester en verzorgt  mede de financiële administratie
  van de stichting en is daarvoor  verantwoording   verschuldigd aan de 
  bestuursvergadering.
- Bewaakt de deelbegrotingen en grijpt in bij dreigende overschrijdingen, dan wel doet
  voorstellen. 
- Beheert mede kasgelden en de rekening courant voor declaraties.
- Zorgt, in samenwerking met de penningmeester en voorzitter, voor de verzending van
  donateursbrieven in maart en oktober van elk jaar.
- Neemt als lid van het bestuur deel aan bestuursvergaderingen (ca. 8 vergaderingen per
   jaar). 

Profiel:

- Goed onderlegd op financieel-economisch terrein en draagt gedegen kennis van
  (geautomatiseerde) financiële administratie. 
- Accuraat, uiterst betrouwbaar en gestructureerd, en levert consistent hoge kwaliteit op
  financieel gebied. 
- Planmatig ingesteld en anticipeert op vragen en behoeften binnen en buiten het bestuur. 

Kwalificaties:

- Aantoonbare ervaring met het voeren van bedrijfsvoering c.q. financiële activiteiten
  binnen middelgrote organisaties.
- Bekendheid met de specifieke kenmerken van vrijwilligersorganisaties. 
- Hoger werk- en denkniveau.
- Mobiel binnen geheel Nederland.
- Vaardig met moderne communicatiemiddelen en –systemen als internet en
  tekstverwerking.

 Vrijwilligers worden niet betaald voor hun werkzaamheden. Wel worden onkosten vergoed.

 Heb je belangstelling? Stuur je cv en motivatie waarom jij de juiste kandidaat bent voor deze functie naar vrijwilliger@amivedi.com

Een verklaring omtrent gedrag, met als screeningsprofiel “geld” dient overlegd te worden. Wil je meer weten? Vraag dan de functiebeschrijving