AMIK dankbrief

Bedankbrief

Geachte heer Beekman,

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Met uw aan ommezijde gecopieerde bedankbrief voel ik me best wel gevleid. Het is het bewijs, dat de stichting Amivedi dankbaar is voor iedere donatie, en ik ervaar uw stichting dan ook als een ECHT goed doel.

Weliswaar is de hoogbejaarde poes, van wie ik de bediende ben, als jonkie al gechipt destijds, maar gezien het aantal op vele lantaarnpalen of bomen aangebrachte boodschappen van vermissing blijkt eens te meer, dat Amivedi in een nijpende behoefte voorziet. Aan een dergelijk goed doel werk ik wél graag mee! Zulks in tegenstelling tot de zogeheten “goede” doelen al dan niet met CBF-logo, waar bij de royale salariëringen plus bijbehorende hooghartigheid de nodige vraagtekens geplaatst kunnen en moeten worden, ook door mij. Dat onzalige gevoel heb ik bij Amivedi niet, dus stuur met een gerust hart maar van tijd tot tijd een acceptgirootje, zou ik zeggen. 

Tevens zou ik als suggestie willen doen, dat Amivedi een actiever promotiebeleid gaat voeren ten aanzien van het chippen van (nog meer) huisdieren, bijvoorbeeld naast of op de vermissingsboodschappen.

Tot slot nog dit: Amivedi is een ANBI hè? Welnu, het is goed, dat ik dat weet. Tot zover deze sympathiebetuiging. Waarvan akte.

Met vriendelijke groet,

Dhr. O.L.C.