Amivedi zet zich al 89 jaar belangeloos in voor vermiste huisdieren

14-09-2022

14.09.1933 – 14.09.2022

Op 14 september 2022 was het precies 89 jaar geleden dat Stichting Amivedi in 1933 in Den Haag werd opgericht door een aantal welgestelde, Indische dames. 

Een van de idealen van Amivedi was om het zwerverdierenprobleem in de stad op te lossen.  Om een regelmatige bron van inkomsten te krijgen werd een terrein aangekocht in Leidschendam, waarop een begraafplaats voor dieren werd aangelegd.  Met de inkomsten hiervan hoopte men een dierenasiel te kunnen financieren.

In de oorlog braken donkere jaren aan voor Amivedi.  De oprichtster, mevrouw Wille-Vogel, overleed en ook de secretaresse en penningmeester overleden kort na elkaar.

Na de oorlog werd getracht Amivedi nieuw leven in te blazen.  Van wederopbouw van de begraafplaats is niets meer gekomen en het oorspronkelijke plan om op een terrein een onderdak voor zwerfdieren te bouwen, bleek onuitvoerbaar, doordat geen toestemming tot bouwen werd verleend.

Het nieuwe bestuur besloot zich op een andere wijze te wijden aan het belang van het dier.  De Hulpdienst voor Verloren en Gevonden Dieren werd krachtiger ter hand genomen en breidde zich aanmerkelijk uit.  Deze hulpdienst werd in Den Haag zo populair, dat het bestuur meerdere malen, op aandringen van buiten Den Haag, besloot om deze dienst ook over andere gemeenten uit te strekken.

Negenentachtig jaar na oprichting is Stichting Amivedi uitgegroeid tot een nationale organisatie met 110 meldpunten en hebben we ongeveer 140 vrijwilligers, die zich iedere dag weer geheel belangeloos inzetten voor het vermiste en gevonden dier. Anno 2020 registreren wij rond de 78.322 meldingen. Daar zijn wij ongelofelijk trots op.