Teruggekomen

lizzy (1)

Lizzy stond zonet opeens voor de deur te miauwen. Bijna een week weggeweest. Iedereen bedankt voor jullie hulp.